Vejledende Priser


Der tages forbehold for huslejeændringer, da huslejen kan blive reguleret op til flere gange årligt - Det kan derfor være en anden pris som bliver den reelle leje ved nyudlejning. Priserne skal derfor kun ses som vejledende. Den nuværende pris svarer til det gældende prisniveau pr. 01.01.2017

Spørg administrator ved tvivl.