Salgs- og leveringsbetingelser


Betingelser og retningslinjer for brug af KVG.dk.

Oprettelse af bruger (logins) på KVG.dk
Når du opretter en bruger på kvg.dk, indgår du en aftale om at blive bruger af de serviceydelser, som udbydes af kvg.dk
Aftalens parter er brugeren (den person eller virksomhed, der opretter profilen) og KVG Bolig. Brugeren er i enhver henseende ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af hjemmesiden www.kvg.dk herunder ansvarlig for at betale for samtlige serviceydelser, der rekvireres fra brugerens profil.
Ved oprettelse af en profil skal brugeren oplyse brugerens navn, adresse (folkeregisteradresse), telefonnummer og e-mail-adresse. Ved ændringer i adresse, telefonnummer, e-mail-adresse mv. har brugeren pligt til at opdatere sin profil på www.kvg.dk , så alle stamdata altid er korrekte.
Det er dig som boligsøgende, der er ansvarlig for at vedligeholde dine personlige oplysninger, KVG Bolig er derfor ikke ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.
Oplysningerne vil aldrig blive videregivet uden dit samtykke.
Du kan til enhver tid selv slette alle de oplysninger, vi har registreret om dig, ved at slette din profil på ”min side” på www.kvg.dk

Betaling
Ved oprettelse af en bruger på www.kvg.dk, kan du betale med følgende betalings typer: Dankort, VISA Dankort, Master Card, PayPal, Danske Netbetaling samt MobilPay. Der tages ikke gebyr ved betaling på vores hjemmeside.

Når du gennemfører en online betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug.
Du accepterer ved oprettelse, at indgå en løbende abonnements-aftale, der efterfølgende automatisk fornyes hver år.
Når du opretter en bruger med årlig abonnements-betaling, vil du blive opkrævet automatisk hvert år, med mindre du selv opsiger abonnementsaftalen. Efter oprettelse af abonnements-aftale modtager du en kvittering pr. mail. 

Du modtager, 7 dage inden hver fornyelse, en e-mail med påmindelse om at beløbet vil blive opkrævet. 

Du kan opsige abonnementsaftalen i indeværende periode, uden denne afbrydes. Du kan framelde automatisk fornyelse på din bruger-profil når du er logget ind.

Hvis der ændres/skiftes betalingskort i abonnements perioden, kan efterfølgende betaling ikke ske automatisk. Du modtager i givet tilfælde mail herom med anmodning om opdatering af betalingskort oplysninger. 

Elektronisk kommunikation
Ved oprettelse af en profil indgår du som bruger samtidigt en aftale med KVG Bolig om elektronisk kommunikation, så alle meddelelser fra kvg.dk til din brugerprofil kan sendes til den e-mail-adresse, som du har registreret på din brugerprofil.
Meddelelser mv., du modtager på den oplyste e-mail-adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister, som hvis meddelelsen var sendt med almindelig post.
Fortrydelsesret for brugere
Som forbruger kan du i visse tilfælde fortryde din bestilling af serviceydelser i 14 dage efter, at bestillingen er blevet bekræftet.
For opskrivning til venteliste – gælder det, at ydelsen leveres i umiddelbar tilknytning til, at brugeren bestiller og betaler den. Herefter kan ydelsen ikke tilbageleveres, hvilket betyder, at der ikke længere gælder fortrydelsesret for leverancen.

Sikkerhedspolitik
Alle servere, som benyttes til opbevaring af personlige oplysninger afgivet ved tilmelding til kvg.dk, er placeret hos KVG Bolig, Fuglevænget 9, 9000 Aalborg.

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger (boligsøgende) på kvg.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig, administrator af hjemmesiden www.kvg.dk samt programmør på hjemmesiden.
KVG Bolig videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.
Det er dit ansvar, at dine personlige oplysninger til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige oplysninger ved at logge ind på www.kvg.dk.

Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dine personlige oplysninger bruger vi bl.a. i følgende sammenhænge:
• Når du logger dig ind på www.kvg.dk
• Når du skriver dig på venteliste til boliger.
Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om ind logning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer eller profiler. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udvikling og forbedring af kvg.dk

Ajourføring af oplysninger
Vi foretager periodisk kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores database er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Udsendelse af e-mails til dig
KVG Bolig forbeholder sig ret til at sende e-mails til dig i forbindelse med ændringer af servicer, ændringer af vilkår og nye tiltag på kvg.dk. Ligeledes forbeholder KVG Bolig sig ret til at sende e-mails med brugerundersøgelser og lignende.

Support eller reklamation
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af kvg.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, henviser vi til administrator for hjemmesiden, som du kan kontakte på pl@kvg.dk

Ansvarsfraskrivelse
KVG Bolig påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om e-mail-adresse og/eller telefonnummer samt andre annonceinformationer er korrekte.

Misligholdelse
KVG Bolig forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, hvis du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til KVG Bolig, så du kan få vejledning i og forklaring af korrekt brug af kvg.dk.

Ændring af vilkår
KVG Bolig forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priserne på de enkelte serviceydelser.